Chính sách Bảo mật Thông tin Khách hàng

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định bảo mật hiện hành. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

  1. Thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến giao dịch hoặc tương tác của bạn với chúng tôi.

  1. Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn. Thông tin của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, xử lý đơn hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nghiên cứu và phân tích liên quan đến việc cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

  1. Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện công việc của họ. Đồng thời, chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

  1. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi cần phải thực hiện theo yêu cầu pháp luật hoặc quy định từ cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ví dụ như xử lý thanh toán hoặc vận chuyển hàng hóa.

  1. Quyền riêng tư của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn làm điều này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

  1. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có quyền điều chỉnh chính sách bảo mật này từ thời điểm này sang thời điểm khác mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này thường xuyên để cập nhật về các biện pháp bảo mật mới.